International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’21)

13-14 Kasım 2021 / ISTANBUL – TURKEY

Değerli Biliminsanları,
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Bürsou (ICVB), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve INCEIF gibi muteber paydaşlarımızla, siz değerli bilim insanlarını 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında ONLINE International Congress of Energy, Economy and Security (Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi) (ENSCON’21) kongremize davet ediyoruz. Kongremiz, gerek yurt içi ve gerekse küresel ölçekte bir çok üniversite ve kuruluştan araştımacıların ve uygulayıcıların bir araya gelerek güncel konular ve bilimsel eserler üzerinde tartışmaları yanında, bilgi paylaşımı ve yeni fikirlerin ortaya konması için olağanüstü bir ortam ve imkanlar sunacaktır.
 • Enerji, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve ekonomisi gibi alanları kapsayan kongremizin konu başlıkları ayrıntılı bir biçimde ilgili sekmede yer almaktadır.
 • Kongremize, sözlü ve poster bildiri ile katılım yapılabilmektedir.
 • İlgili alana giren, ancak konu başlıkları arasında yer almayan içeriğe sahip bildiler de ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 5 gün içinde tamamlanarak bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvurularınızı, özet bildirilerinizin değerlendirme sonucu tarafınıza iletildikten sonra katılım ücretinizi ödediğinizi gösterir banka dekontu görselini ve imzalı kayıt formu görselini “Başvurularım” sekmesinde ilgili alanlara yükleyerek tamamlayabilirsiniz.
 • ENSCON’21 kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet ve tam metin bildirilerinizi ister Türkçe, ister İngilizce olarak sunabilirsiniz. Sunum dilinde tercih tamamen siz değerli katılımcılara aittir.

ANA KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Scott Cunningham

Prof. Dr. Gary Campbell

Prof. Dr. Berrin Tansel

Prof. Dr. Cecília M. V. B. Almeida

Prof. Dr. Henrik Lund

Prof. Dr. Russell Smyth

Perry Sadorsky is Professor of Sustainability and Economics in the Schulich School of Business at York University, Toronto, Canada. His research focusses on business issues related to energy, natural environment, and financial markets. He has published extensively in these areas. He also has an interest in technology, innovation, and machine learning. He was a 2019 and 2020 Web of Science Highly Cited Researcher in the field of Economics and Business. He is a Co-Editor for Energy Economics.

Prof. Dr. Perry Sadorsky

Prof. Dr. Bassam Fattouh

ENSCON’21 Hakkında

Kongremize Başvuru Yapmak

Üyelik Girişi ve Kayıt sekmesinden üyelik kaydınızı gerçekleştirmenizin ardından 1 Kasım 2021 tarihine kadar kongremize bildiri özetlerinizi yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

 • Bildiri özetlerinin en az 100 kelime olması ve 300 kelimeyi aşmaması gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılacak olan özet bildirilerde, Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, jel kodları yanında, İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce Anahtar kelimelerin bulunması gerekmektedir.
 • Özette ayrıca tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri de bulunmalıdır.
 • Özet başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreci Üyelik sayfanızdan “Başvurularım” sekmesi altında takip edebilirsiniz.
 • Kongremize bildiri kaydını gerçekleştirecek yazarlar bildiriden sorumlu yazar olarak kaydedilecektir.
 • Bu çerçevede, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilerin sunumlarının sorumlu yazarlar tarafından yapılacağı kabul edilecektir. Tüm yazışmalar sorumlu yazarlarla gerçekleştirilecektir.
 • Bildirinizin değerlendirme sonucu da dahil olmak üzere tüm aşamalarda e-postanızın SPAM (Önemsiz/Gereksiz) klasörünüze düşmesi ihtimaline karşın lütfen bu klasörlerinizi kontrol ediniz.
 • Özet bildirilerinizin kaydınız gerçekleştirdikten sonra ilgili ekranda ve kabul mektubu yanında “ENSCON’21 Template.docx” adlı yazım kurallarımızı belirtir yazım örneğimiz ve “ENSCON’21 Kayıt Formu” adlı kayıt form dosyamız da gönderilecektir.
 • Tam metin bildiri göndermek isterseniz, tarafınıza gönderilen örnek dosyada belirtilen kurallara uygun olarak hazırlayabilirsiniz.
 • Belirtilen kriterlere göre hazırlanmış tam metin bildirinizin banka dekontu görseli ve taranmış imzalı kayıt formu görseli ile birlikte Başvurularım sekmesi altında Başvuru Tamamlama sekmesinden sisteme yüklenmesi rica olunur.
 • Örneğe uygun olarak hazırlanmamış olan tam metin bildiriler değerlendirme sürecine alınmayacaklardır. Kriterlere uygun olmayan bildiriler, özet bildiri olarak yayınlanacaktır.
 • Kongre kaydının son gününe kadar kayıt ücretlerinin yatırılması konusunda hassasiyet göstermenizi önemle arz ederiz.
 • Ödeme evrakı üzerinde katılımcının adı ve soyadının açık şekilde yazılı olduğundan emin olunuz.

 

Kongremizin Sunduğu Yayın İmkanları

Tüm özet bildiriler, ISBN Numarası olan ENSCON’21 Özet Bildiri Kitabı’nda PDF formatında yayınlanacaktır. Buna ek olaraki tüm tam metin bildiriler, ISBN numarası olan ENSCON’21 Tam Metin Bildiri Kitabı’nda PDF olarak yayınlanacaktır.
Hakem değerlendirmesi sonrasında seçilen en iyi eserler aşağıda isimleri belirtilen ve ENSCON Kongremiz için çıkarılacak olan SSCI indeksli dergilerde yayınlanma imkanı bulacaktır. Diğer eserler de hakem değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki dergilerde yayınlanabilecektir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Poster Hazırlama Kuralları

– 50 cm (en) x 70 cm (boy) boyutlarında ve dik olarak tek parça halinde dizayn edilmelidir.
– Poster Adı 48 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
– Yazar Bilgileri 24 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
– Metin başlıkları 22 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
– İçerik 20 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.
– Poster tek sütunda oluşturulabileceği gibi, 2, 3 veya 4 sütun şeklinde de düzenlenebilir.
– Poster sunumları Word / Power Point kullanılarak hazırlanabilir.

 

Önemli Tarihler

Özet Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 15 Ekim 2021
Tam Metin Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 1 Aralık 2021
Konferans Tarihi: 13-14 Kasım 2021

 • Tam metin bildiri göndermek isteğe bağlıdır. Sadece özet bildiri ile de katılım mümkündür. Özet bildiriler, ISBN numarası olan Özet Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Kongrede sunulmayan bildiriler Özet Bildiri Kitabı’nda ya da Tam Metin Bildiri Kitabı’nda poster bildiri olarak yayınlanacaktır.

 

Kayıt Kuralları ve Ödeme

Akademisyen: ₺450
Öğrenci: ₺350
Katılımcı: ₺300
Poster İle Katılım: ₺350
*Aynı yazara ait sonraki bildiriler için %50 indirim uygulanacaktır.

 • Belirtilen kayıt ve katılım ücretleri sadece sunum yapacak katılımcıları kapsamaktadır. Katılım ücretine eserde yer alan diğer yazarlar dahil edilmemiştir.
 • Kongremizde katılım belgeleri yalnızca katılımcılara verilecek olup kongremize katılmayan bildiri yazarlarına katılım belgesi verilmeyecektir. Çok yazarlı bildirilerde diğer yazarların katılmaması halinde katılım belgesi yalnızca kaydını gerçekleştirerek katılım sağlamış olan bildiri yazarına verilecektir.
 • Katılım belgeleri kayıtlı katılımcılara göre hazırlanacak olup katılım kaydı bulunmayan diğer yazarlara verilmeyecektir.
 • Kabul edilen özetler için son kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücreti ödenerek http://kayit.enscon.org/ adresinde yer alan üyeliğiniz altındaki başvurularım sekmesinde ilgili alanlara dekont görseli yüklenmelidir.
 • Ödemeler mutlaka şubeden ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 • Banka dekontu üzerinde mutlaka katılımcı isim ve soy ismi yer almalıdır. ATM’lerden yapılan ödemeler nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklıklar sonucu kaydınızın geçersiz sayılmasından kongremiz sorumlu değildir.
Hesap Bilgileri : Akusıtech Marifet Stratejik Uluslararası Teknoloji Sağlık Turizmi Ve Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi
Banka Adı : Turkiye Vakif Katilim Bankasi
IBAN Numarası : (TR) 77 0021 0000 0005 2914 7000 03 (Only Turkish Lira)
Telefon Numarası : +90 850 885 37 32 || WhatsApp İletişim için tıklayın.
Bu hesabımıza sadece Türk Lirası ödemesi kabul edilmektedir.

Konu Başlıkları ve ENSCON Kurulu

ENSCON KONU BAŞLIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 • Enerji Arzı
 • Enerji Talebi
 • Enerji Fiyatları-Makro Ekonomik Performans İlişkisi
 • Enerji Sektörü Reformları
 • Küresel Enerji Yönetimi ve Politikaları
 • Ulusal Enerji Yönetimi ve Politikaları
 • Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Politikaları
 • Fosil Kaynaklar
 • Türkiye ve Fosil Enerji Kaynakları
 • COP 21
 • Kömür
 • Yenilenebilir Enerji
 • Rüzgar Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Diğer Yenilebilir Enerji Kaynakları
 • Atık Ekonomisi ve Atık Borsası
 • Yeşil Enerji
 • Biyodizel Enerji
 • Doğalgaz ve Enerji Arz Güvenliği
 • Doğalgaz Depolanması
 • Hidroelektrik Enerji
 • Enerji Dostu Konut Sektörü
 • Sürdürülebilir Enerji Politikaları
 • Düzenleyici Kurumlar
 • Enerji Borsası
 • TANAP
 • Türk Akım
 • Doğu Akdeniz ve Enerji Kaynakları
 • Hazar Bölgesinin Statüsü ve Enerji Kaynakları
 • Petrol Fiyatları
 • OPEC
 • OPEC Dışı Ülkeler
 • Türkiye ve Enerji Ticaret Merkezi
 • Nükleer Enerji
 • Füzyon Enerjisi
 • LNG
 • LNG Depolaması
 • Hava ve Su Kirliliği
 • Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye
 • Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Kuruluşlar
 • Uluslararası Enerji Ajansı
 • Enerji Altyapısı ve Güvenliği
 • Enerji Politikaları
 • Enerji Politikaları ve Ekonomik Büyüme

ONUR KURULU

 • Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu – Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar – Düzce Üniversitesi, Rektör
 • Prof. Dr. Erişah Arıcan – Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Ünv. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Arif Karademir – Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Mustafa Aykaç – Marmara Üniversitesi

Düzenleme Kurulu ve Sekreterya

 • Prof. Dr. Muhammad Shahbaz – Beijing Institute of Technology, Beijing, China
 • Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayfer Gedikli – Düzce Üniversitesi
 • Doç. Dr. Muhammad Ali Nasir – University of Huddersfield, UK

Sekreterya

 • Hande Çalışkan
 • Cihan Yavuz Taş

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhammad Shahbaz – Beijing Institute of Technology, Beijing, China
 • Prof. Dr. Ayfer Gedikli – Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
 • Prof. Dr. Anil Kumar Bera University of Illinois at Urbana Champaign
 • Prof. Dr. Nicholas Apergis University of Piraeus, Yunanistan
 • Prof. Dr. Paresh Kumar Narayan, Deakin University, Avustralya
 • Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. George Filis, Bournemouth University, İngiltere
 • Prof. Dr. Tariqullah Khan – Hamad Bin Khalifah University Doha Qatar
 • Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar – Düzce Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Ramazan Sarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat Yülek Ostim Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Rui Alexandre Castanho WSB University Poland & University of Madeira Portugal
 • Prof. Dr. Lean Hooi Hooi Universiti Sains, Malaysia
 • Prof. Dr. Luís Loures Polytechnic Institute of Portalegre (IPP), Portalegre. – Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being (CinTurs), University of Algarve, Portekiz
 • Prof. Dr. Halil Altıntaş Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Çelikkaya Eskisehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhsin Kar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Yüce Uludağ Üniversitesi (Dekan)
 • Prof. Dr. Kerem Alkin Nişantaşı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fırat Purtaş Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Jean-Pierre Allegret Paris Ouest Nanterre, Fransa
 • Prof. Dr. Bülent Güloğlu İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bülent Aybar Southern New Hampshirw University-ABD
 • Prof. Dr. Bogna Kazmierska Jozwiak University of Lodz-Polonya
 • Prof. Dr. Burcu Özcan Fırat Üniversitesi
 • Prof. Dr. Olexandr Pidchosa Taras Shevchenko University, Ukrayna
 • Prof. Dr. Ali Kutan Southern Illinois University
 • Prof. Dr. Aysun Fıçıcı Southern New Hampshirw University-ABD
 • Prof. Dr. Konstantin Tsvetkov University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaristan
 • Prof. Dr. Mohd Iqbal Abdulwahab International Islamic University of Malaysia
 • Prof. Dr. Andrzej Bistyga Katowice School of Economics, Poland
 • Prof. Dr. Ileana Tache Transilvania University of Brasov
 • Prof. Dr. David Weir Northumbria University / Cambridge Scholars
 • Prof. Dr. Ahmet Şatır Condordia University
 • Prof. Dr. Selahattin Dibooglu University of Sharjah, BAE
 • Prof. Dr. Shawkat Hammoudeh Drexel University, USA
 • Prof. Dr. Uğur Soytaş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Volodymyr Saienko,Wyższa Szkola Zarządzania i Administracji w Opolu, Polonya
 • Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha – The Global University of Islamic Finance, INCEIF
 • Prof. Dr. Mehmet Çopur Bursa Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Idris Demir Batman Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Özlem Durgun İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım Namık Kemal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meriç Subaşı Ertekin Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Oana Madalina Driha – University of Alicante, İspanya
 • Doç. Dr. Tomasz Kasprowicz, WSB University, Polonya
 • Doç. Dr. Francesco Pastore, Seconda Università di Napoli
 • Doç. Dr. Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid – The Global University of Islamic Finance (INCEIF – Dekan)
 • Doç. Dr. Arif Sarı Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Akkaya Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hasan Murat Ertuğrul Hazine Müsteşarlığı
 • Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Muhammad Ali Nasir – University of Huddersfield, UK
 • Doç. Dr. Buerhan Saiti – Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gadir Bayramlı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bilal Karabulut Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ayhan Orhan Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sema Yılmaz Genç Kocaeli Üniversitesi
 • Dr. Hassan Syed BPP University, İngiltere
 • Dr. Fateh BELAÏD, Lille Catholic University
 • Dr. Nurhodja AKBULAEV Azerbaijan State University Of Economics
 • Dr. Ruslan Nagarev – Sabahattin Zaim Universtisesi – İstanbul
 • Doç. Dr. Recep Ulucak Erciyes Üniversitesi
 • Dr. Abdilahi Ali University of Salford, Salford Business School

ICOMEP İletişim Bilgileri

Telefon +90850 885 3732 (Türkiye saati ile 10:00 – 17:00 saatleri arası)
WhatsApp Hattı +90850 885 37 32
İletişim e-mail adresi    info@enscon.org

Kongremizle ilgili tüm sorularınız için kongre düzenleme kuruluna aşağıdaki verilen e-posta adresimiz ve kongre telefonlarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. E-posta gönderilerinize mümkün olan en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Kongre telefonlarımız hafta içi her gün 10:00-17:00 saatleri arasında iletişime açıktır. Her türlü sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz ve şikayetleriniz için lütfen bize ulaşın.
info@enscon.org
veya
0850 885 3732 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.